Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk
Monnickendam

ZondagMiddagPodium

Het zondagmiddagpodium startte in september 1996.
Doelstelling van het Zomipo is het doorbreken van het isolement van veelal 50+ plaatsgenoten. Op de 1e zondagmiddag van de maand worden voorstellingen georganiseerd, welke worden gehouden in het Atrium van Swaensborch in Monnickendam. De toegangsprijs is inclusief een kopje koffie of thee en in de pauze bestaat de mogelijkheid om onder genot van een consumptie een praatje met elkaar te maken. Shantikoren, Smartlapkoren, het Monnickendamse Meezingkoor, Entertainers en Volkdansgroepen traden reeds op. Het Zomipo is een samenwerking tussen de S(tichting) G(ecoördineerd) O(ouderenwerk) M(onnickendam) en Evean/Swaensborch.
De programmering vindt u in de huis- aan huis-bladen, Monnickendam Plus en natuurlijk op onze website.


Seniorenvierdaagse

Ieder jaar organiseert SWOW [Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland] een seniorenvierdaagse voor ouderen uit heel Waterland. De SGOM is hiervan een onderdeel.
Langzame wandelaars, ook met een rollator en mensen in een rolstoel kunnen zich hiervoor opgeven. Er wordt elke dag ongeveer drie kilometer gewandeld in een van de kernen van Waterland met halverwege een koffiestop.
Er kunnen nog enkele deelnemers mee. De organisatie kan ook nog rolstoelduwers gebruikers; die kunnen zich ook aanmelden.
De start is in Monnickendam en de vierdaagse wordt feestelijk afgesloten in Swaensborch.
De Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam (SGOM) heeft als doel het welzijn en de belangen van alle ouderen van Monnickendam en Katwoude te behartigen. Daaronder valt ook het streven om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Irma Sprokkreeff, tel: 0299-651965 en/of Dina de Vries, tel: 0299-651813


Vakantieweek

Ieder jaar organiseert de SGOM een geheel verzorgde vakantieweek voor ouderen die niet meer alleen op vakantie kunnen of willen.
Het aantal deelnemers ligt rond de 45. Een aantal van hen heeft persoonlijke verzorging nodig. Een aantal maakt gebruik van een rolstoel.
Daarom gaan er elk jaar 15 begeleiders mee. Onder hen zijn twee verpleegkundigen een fysiotherapeute en een aantal Rodekruishelpers.
Er wordt een mooie lokatie gezocht en proberen we een gezellig programme samen te stellen. U kunt dan denken aan twee of drie middagtochten met de bus, een speurtocht in de omgeving, het optreden van een koor, een themamiddag met fraai verklede begeleiders, een bingo en nog veel meer.
U betaalt een totaalbedrag voor de reis, de pensionkosten en het programma. Op de plaats van bestemming zijn dan alleen de drankjes aan de bar nog voor uw rekening.
Heeft u interesse, belt u dan met Irma Sprokkreeff, tel: 651965


Het Zuiderzeekoor

Het Zuiderzeekoor is in 1990 opgericht onder auspiciën van het Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam. (SGOM).
Het koor werkt twee keer per jaar mee aan kerkdiensten in Monnickendam en verzorgt concerten in Swaensborch en andere verzorginscentra in de omgeving.
In de Kersttijd organiseert het koor een KERST-INN m.m.v. rrn R.K. koor.
Het repertoire is veelzijdig. Kerkliederen- vaderlandse liederen en vele andere muziek.
Dirigent Gerarda Bloem. Pianist Leo Keverkamp.
Repetitie: elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het jeugdlokaal van de Opstandingskerk aan de Graafwillemlaan. Daarna drinken we gezamenlijk een kopje thee/koffie.
Iedereen van vijftig jaar en ouder die van zingen houdt, is welkom.
De toegang is rolstoel- en rollatorvriendelijk.
info: I.Roos-Kaars,voorzitter tel. 653793
mw. A.M.M. de Boer, secretaris. tel. 652660


Seniorensongfestival

Het Senioren Songfestival Waterland bestaat sinds 2007en wordt georganiseerd door de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam (SGOM) in samenwerking met de Stichting Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland ( SWOW ) de Stichting Uit de Kunst en Evean Swaensborch.
Het festival wordt elk jaar in oktober gehouden.
De inzet is de Lex Wiertz Wisseltrofee en de Rabobank Publieksprijs.
Deelnemers, die mee willen strijden voor de trofee kunnen zingen onder begeleiding van een piano of accordeon.
Het repertoire bestaat uit melodieën van opera, operette en musical en ook Nederlandstalige liederen.
Medewerking wordt verleend door het Meezingkoor Waterland
Het Songfestival wordt gehouden in verzorgingshuis Evean Swaensborch,
Swaensborch 11 Monnickendam.

Mensen die willen deelnemen aan het Songfestival kunnen zich opgeven bij:
Nella Roffelsen 0299-651939 of Ton Louwerse 0299-653396.


Koersbal

Koersbal is afgeleid van het Engelse spel 'Bowls'. De koersballen zijn van massief kunststof. Het zwaartepunt ligt iets naast het midden, zodat de ballen altijd met een kromme koers worden gespeeld.
De koersballen worden naar de 'jack' gespeeld, een klein weggegooid balletje. Wie het dichtst bij de 'jack' eindigt, wint.
Deze sport is zeer geschikt voor alle leeftijden en kan het hele jaar door binnen worden gespeeld.
Koersbal is gezellig, je speelt altijd met anderen en de spelregels zijn eenvoudig te leren.
Wie er eenmaal aan begint, raakt al snel met het virus besmet.
Koersbal is een interessant coördinatiespel, een uitdaging voor iedereen!

Op vrijdag kan men in Swaensborch vanaf + 10.45 aan het koersballen meedoen.
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle 60+ers uit Monnickendam en Katwoude.
Wilt u ook meedoen? U bent van harte welkom!


Sint Nicolaas

Eind november wordt er door SGOM een gezellige middag georganiseerd.
Sint Nicolaas komt speciaal naar Swaensborch om een praatje te maken met de ouderen. Hierna volgt een "Pieten bingo"met aardige prijsjes. Natuurlijk ontbreekt het drankje en hapje niet.
De datum, plaats en toegangskaarten verkoop wordt in Prettig Weekend bekend gemaakt.

Inlichtingen:Ans Imming tel. 652498


Koningsdag

Op 27 april wordt in ons land Koningsdag gevierd, dus ook in Monnickendam. Er worden allerlei feestelijke dingen georganiseerd. Ook de SGOM wil aan dit feest zijn steentje bijdragen dus organiseren wij, met financiele ondersteuning van de Werkgroep Koningsdag, een binnenfeest. Een feest in een zaal waar iedereen, ook met rolstoel of rollator, zich goed in kan bewegen. En waar kan dat in Monnickendam nu beter dan in het atrium van Swaensborch? Doordat we al zoveel jaren dit feest organiseren is er een vast programma ontstaan, waarvan we weten dat onze gasten dit leuk vinden, zoals:
*Optreden van het Zuiderzeekoor, met natuurlijk ook samenzang.
*Dan is er vanzelfsprekend ook Bingo, want daar krijgt men nooit genoeg van.
*En tot slot gaan we de middag afsluiten met een gezamenlijke maaltijd die door een groepje vrijwilligers/sters is klaargemaakt.
En niet te vergeten de consumpties die bij aankomst en inde pauze beschikbaar zijn. Uit ervaring kunnen we zeggen dat dit ieder jaar een fantastische middag wordt.
VOL IS VOL . Hierdoormoeten we vaak gasten weigeren door brandweer bepalingen en uit veiligheidsoverwegingen.
Zorg dus dat u op tijd bent.

In Prettig Weekeind en natuurlijk op onze website wordt vermeld waar en wanneer de kaarten gekocht kunnen worden.


5 mei viering

Op 5 mei herdenkt Nederland het feest van de bevrijding, 5 mei 1945.
Om voor onze doelgroep hiervan een mooie dag temaken, organiseren wij samen met Swaensborch en het ZoMiPo (zondagmiddagpodium), een gezellige middag in het atrium van Swaensborch.
Vaak zal het een muzikale middag zijn met optredens van diverse groepen.
Maar het kan van jaar tot jaar variëren en dus altijd weer een verrassing zijn. Natuurlijk wordt voor een hapje en een drankje gezorgd. Dus ook op 5 mei bent u van harte welkom in Swaensborch.
Lees ook hiervoor in Prettig Weekeind of op onze website hoe u aan kaarten kunt komen.