Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk
Monnickendam

Organisatie

Omstreeks 1973 is er een werkgroep gestart die in het oude Swaensborch actief was met o.a. spelactiviteiten op maandagavond,eerst de krant voorlezen en daarna kaarten, dammen, sjoelen, enz.

Later zijn de activiteiten uitgebreid. Er was o.a. op donderdag handarbeid en vrijdags werd er gekegeld en gekoersbald. ’s Zomers waren er uitstapjes in het busje van de Vriendschap en werd er gewandeld in het Hemmeland .

3 Juni 1983 is deze werkgroep omgezet in een stichting met de naam “Stichting Welzijn Ouderen Monnickendam. Later, met het aanvragen van subsidie, is de naam veranderd in “Stichting Gecoƶrdineerd Ouderenwerk Monnickendam. Er zijn binnen de SGOM ruim 50 vrijwilligers actief.

Twee bestuursleden maken ook deel uit van het bestuur van de stichting Samenwerkingsverband Welzijn Ouderen Waterland (SWOW).

Doelstelling

De SGOM heeft als doel het welzijn en de belangen van alle ouderen van Monnickendam en Katwoude te behartigen.
Daaronder valt ook het streven om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

De SGOM houdt zich bezig met ondersteuning en bemiddeling van de dagelijkse zaken waar ouderen mee te maken krijgen en de informatieverstrekking daar over.
Sinds kort heeft de stichting het ouderenvervoer overgedaan aan WonenPlus, waarmee ouderen worden geholpen als ze bijv. naar het ziekenhuis of de huisarts moeten.

Daarnaast organiseert de stichting verschillende keren per jaar een themamiddag, waarin een grote variƫteit aan onderwerpen door deskundigen aan het voetlicht worden gebracht.
Waar mogelijk zet de SGOM zich ook in om op bestuurlijk niveau, zoals gemeente , zorg- en overheids instanties, de belangen van ouderen te verdedigen.

Tenslotte wordt er drie keer per jaar een blad uitgebracht met daarin vaste rubrieken en veel ander nieuws en wetenswaardigheden betreffende de SGOM .
U wordt natuurlijk ook op de hoogte gehouden via onze website.